Introduktion

Programmet Patientjournal/-flag anvendes til at udskrive oversigter over enten patientjournalnotater eller patientoplysninger på patienter, som har fået knyttet et flag til sig. Udtræk af prøver fra patienter med et givet Flag, kan laves i statistikudtræk fra modeller, hvor der kan begrænses i cpr-numre (for dem, der er knyttet til et givent Flag).
Flag oprettes i programmet Administration af flag.

Udskrive journaler eller patienter med flag

  1. Vil du udskrive Journalnotater registreret i bestemt periode, indsætter du dato, markerer eventuelt Kun egne journaler? og trykker på knappen under. Udskriftsformatet er som vist nedenfor.
  2. Vil du udskrive patienter med bestemte flagninger, markerer du de(t) flag, der er relevant(e), markerer eventuelt i feltet at det til kun skal være dine egne (Kun private) og trykker på knappen under. Udskriftsformatet er som vist nedenfor.
  3. Rapporten vist på skærm forlades med [ESC]. Programmet lukkes med [F11] (exit).

Udskrift af journaler (eksempel)

Udskrift af flagede patienter (eksempel)