MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE

powered by FreeFind
MADS

MADS er et informationssystem til automatisk, standardiseret besvarelse af laboratorieprøver og laboratorieadministration på en klinisk mikrobiologisk afdeling. MADS er udviklet i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, beliggende på Aarhus Universitetshospital i Skejby. MADS bruges i dag af flere mikrobiologiske afdelinger rundt i Danmark.

Det er MADS-gruppens vision, at programmet forsat udvikles i tæt samarbejde med brugerne, der bedst kan beskrive kravene til et moderne LIS.
Se flere oplysninger under menupunktet Beskrivelse.

 


MADS - Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midt - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 2427 9566 / 3071 5558 / 2126 7801- Email: herlau@rm.dk