MDS-koder

Du kan finde de eksisterende MDs-koder på MEDCOMs hjemmeside.

Behov for en ny MDS-kode?

Hvis du har behov for en ny MDS-kode, kan du kontakte et medlem af MDS-gruppen, der er sagsbehandler af forslag og ønsker. 

MDS-gruppen

Den aktuelle MDS-gruppe består af:

AUH
Henrik Duch Laursen, KMA - sekretariatsfunktion
Lene Toft Nielsen, KMA - sekretariatsfunktion
Marianne Kragh Thomsen, KMA

Herlev Hospital
Tina Profft Larsen, KMA, Tina.Profft.Larsen@regionh.dk - Aktuel sagsbehandler af forslag/ønsker
Dennis Hansen, KMA

Hvidovre Hospital
Elly Keller Kristensen, KMA, Elly.Keller.Kristensen@regionh.dk - Aktuel sagsbehandler af forslag/ønsker

Slagelse Hospital
Ram Dessau, KMA

OUH
Thøger Gorm Jensen, KMA

Aalborg UH
David Fuglsang-Damgaard, KMA

SSI
Stefan Schytte Olsen, MiBa
Ane Bøgh Poulsen, LIMS
Marianne Voldstedlund, MiBa