Introduktion

Programmet kontrol er en foranstaltning til at undgå forkert registrering af prøvenummer og modtagelsesdato for manuelle rekvisitioner. For hver prøvetype (nummerserie) indtastes dagens første løbenummer. Det er først muligt at registrere dagens første manuelle rekvisition i programmet Forside eller elektroniske rekvisition i Hent rekvisition, når kontrolregistreringen er foretaget i programmet Kontrol. Brugerid gemmes for den, der har godkendt.

Udføre og rette i kontrollen

Brug [PIL OP/NED] til at gå op og ned mellem prøvetyperne (nummerserierne). Markér hver prøvetype efter tur og gå til felterne Modtaget dato og Løbenr [SHIFT + TAB], og indtast korrekt dato og løbenr. Efter hver indtastning trykkes [F10] (Acceptér).

Ved fejlindtastning: Gå til næste blok, Kontrolrecords, med [F4] (næste blok), markér den fejlindtastede record [PIL OP/NED], slet den [F6] (ny record) og gem det med [F10] (Acceptér). Gå til forrige blok, Prøvetype, med [F3] (blok før) og begynd forfra.

Eksempel på kontrol

I denne pdf, kan du se et eksempel på brugen af funktionen i MADS.

Kontrol (pdf, åbner i nyt vindue)