Introduktion

Programmet Udskrift af pat.journal+tilh.prøver anvendes til at udskrive oversigter over de journalnotater der er anført i den angivne periode. Med journalnotaterne udskrives de tilhørende prøver.

Udskrift af patientjournaler med tilhørende prøver

  1. I feltet "destinationstype" angives, om udskriften skal udskrives, vises på skærmen eller gemmes som en fil.
  2. I feltet "destinationsnavn" vælges hvilken printer en udskrift sendes til.
  3. Perioden angives.
  4. Sæt udtrækket i gang med [ENTER] eller klik på det grønne lyssignal-ikon.
    Her under vises et udsnit af et eksempel på en sådan udskrift.

Skærmudskriften forlades med [ESC].