Introduktion

I programmet Projekt oprettes projekter med projektnr. og projekttitel
(som kan medtages på svar). Desuden kan man se de prøver, der er blevet tilknyttet et projekter, og bladre igennem alle oprettede projekter. Projektprøver registreres som alle andre prøver enten i programmet Forside eller i Hent rekvisition ved at tilføje projektnr. til prøven.

I projektoprettelsen her, kan der angives en instruks, som vises i Dyrkningsprogrammet og dermed kan fungere som vejledning for bioanalytikeren.
I Projekter kan også styres, om det elektroniske svar skal sendes til MiBa eller til rekvirenten. På den måde kan man for specifikke prøver sikre sig, at svaret ikke sendes elektronisk til MiBa eller rekvirenten, alene ved at knytte dem til et projekt, hvis prøver alene besvares på papir.

 

Forklaring af knapper og felter

Til de knapper eller felter, hvor der er behov for forklaring, vil knappens/feltets titel stå først, og derefter en parentes med evt. udfyldt tekst i feltet.

Oprette et projekt

Projekt (125)

Opret: Indtast Projektnr. Hvis du er i tvivl om ledige numre kan du bladre gennem oprettede projekter ved at taste [F8](udfør søg) og derpå [PIL OP/NED].
Ændre: Find projektnr., der skal ændres ved: tast [F7](angiv forespørgsel) - [projektnummeret] - [F8](udfør søg).

Navn (endoskop-kontrol)

Opret: Indtast projektnavn. Sammen med projektnummeret vil dette navn kunne udskrives på svaret. Max. længde: 25 karakterer.
Ændre: Navnet kan ændres, men bør ikke stå tomt.

Periode (06.12.2002 - 31.12.2015)

Opret: Indtast startdato og evt. slutdato (som dog ikke er nødvendig) - DD.MM.YYYY
Ændre: Start- og slutdato kan ændres.

Beskriv (Bakteriologisk kontrol af endoskoper)

Opret: Indtast evt. en nærmere beskrivelse af projektet. Max. længde: 100 karakterer.
Ændre: Beskrivelsen kan ændres eller slettes.

Instruks (Kvalitetsprojekt i bakteriologisk afsnit/infektionshygiejnen)

Opret: Indtast evt. en instruks for projektet, til støtte for bioanalytikeren, der ser på projektprøven i laboratoriet (i dyrkningsprogrammet). Max. længde: 300 karakterer.
Ændre: Instruksen kan ændres eller slettes.

(Ingen svarbegrænsning)

opret: Ingen svarbegrænsning: Svarene sendes som normalt.
Svar til MiBa - svar på papir: Elektronisk svar til MiBa, og kun papirsvar til rekvirenten.
Svar på papir og ingen svar til MiBa: Papirsvar til rekvirenten og ingen svar til MiBa.
Obligatorisk.
Ændre: Valg fra listen kan ændres.

Prøver der er tilknyttede ovenstående projekt (Prøver)

Opret: Dette er en oversigt, som viser hvilke prøver der er knyttet til ovenstående projekt. Der kan ikke rettes i tilknytningen her.
Ændre: Der kan ikke rettes i denne blok! Er prøven fejlagtigt knyttet til projektet, skal det rettes i Forside.

Afslut

Opret: Når det ønskede projekt er defineret trykkes [F10](acceptér), hvorved projektet  er oprettet.
Ændre: Når du er færdig med dine rettelser trykkes [F10](acceptér). Så er ændringerne gemt.

Slette et projekt

Det er muligt at slette projekter. Herved slettes også de tilknytninger de enkelte prøver har haft til projektet. Det er altså ikke nødvendigt at gå ind i grundoplysninger og løsne en prøve fra projektet før det slettes.