Introduktion

Programmet Flagovervågning giver mulighed for at se prøver, journalnotater, bakteriefund og analyseresultater fra patienter med bestemte flagtyper/flagbilleder.

Søg prøver fra patienter med flag

  1. Angiv periode for hvilke prøveoplysninger, der skal hentes fra patienter med flag, og tryk [F8] (udfør søg). Der kan også søges uden periodebegrænsning via knappen "Søg uden periodebegrænsning".
  2. Klik på knappen "Alle flag" (alle prøver fra flagede patienter i søgeperioden) eller "Markerede flag" (alle prøver fra patienter med et underflag (og flagbillede) i søgeperioden)
  3. Markér den flagtype eller det underflag du vil se prøver/patienter under.
  4. For de fundne prøver kan der rettes flag, ses prøveoversigt, patientjournaloplysninger, bakteriefund eller analyseresultater via de forskellige knapper. Det fremgår hvornår flaget er sat og eventuelt hvornår det er ophævet på patienten.