Introduktion

Programmet Antal prøver pr. serietype anvendes til at vise en oversigt over antallet af prøver for hver prøvetype for en eller flere dage. Der kan også laves en oversigt pr. år, pr. måned og pr. bruger (antal prøver brugeren har oprettet/modtaget).

Vise antal prøver pr. serietype

Indtast startdato (Periode fra) og slutdato(Periode til) for opgørelsesperioden. Tast derpå [F8] (udfør søg).

Opgørelsen vises nu for perioden.
Benyttes knapperne "Antal prøver for et bestemt år/måned" vil dialogboksen for udskrift fremkomme.

For knappen "Antal prøver for et bestemt år" vil dialogboksen skulle udfyldes med en årsangivelse, i eksemplet med "2007".
Tryk derpå på knappen 3.3. kor-rapport.gif (kør rapport). Rapporten viser antal prøver pr. type pr. måned i det valgte år.

Knappen "Antal prøver for en bestemt måned" viser tilsvarende antal prøver pr. dag i den valgte måned.

Vise antal prøver pr. serietype pr. registrerede bruger

Indtast Perioden og derpå initialerne for brugeren (brug [F9] (værdiliste) hvis du er i tvivl). Tast derpå [F8] (udfør søg).

Udtrækket viser hvor mange prøver af hver type brugeren har oprettet/modtaget.