Introduktion

Programmet Akkumuleret svar - analyser anvendes til at vise hvilke analyseundersøgelser, en patient har fået foretaget mere end et vist antal gange inden for en periode. Fx kan man se svarene på patienter, der er blevet undersøgt for RSV mere end 2 gange i løbet af den sidste måned.

Vælg først analyseundersøgelse

1. Vælg fra værdilisten den analyseundersøgelse, du vil se svaropgørelser på. Eksempel: RSV - PCR.

Vælg analyse, periodestart og (kriterie) antal prøver

  1. Tast derpå [F4] (næste blok) og angiv hvilke analyse(-r), der skal være kriteriet for og oplysninger på i udtrækket.  Eksempel: Respiratorisk syncitial virus RNA. MADS aktiverer en værdiliste med de analyser, der er tilknyttet undersøgelsen. Om tilknytning af analyser til undersøgelser se Analysemasker.
  2. Tast igen [F4] (næste blok) og angiv fra hvilke dato opgørelsen skal starte (slutdatoen er d.d.).
    Angiv til slut hvor mange gange  en analyse skal være lavet på patienten (eksempel: 2), for at  svaret  medtages i opgørelsen. Aktivér knappen "Skriv  rapporten".

Vise akkumulerede svar på analyseundersøgelse

  1. I dialogboksen er det vigtig, at du finder cpr-numre i feltet P Cpr. Opgørelsen har kun fundet patienter og akkumuleret svar, hvis der står cpr-numre i feltet P Cpr.