Introduktion

Perioderapporter giver mulighed for at lave statistikudtræk ud fra nogle helt faste kriterier. Udtrækkene kan bedst beskrives som produktionsrapporter. Er du interesseret i mere specifikke udtræk eller udtræk der kan belyse mikrobiologiske eller epidemiologiske opgørelser/udviklinger, egner programmet Statistikudtræk sig bedre.
I nogle opsætninger af MADS skal du selv opdatere statistikrecords inden du vælger en perioderapport. Spørg eventuelt din lokale superbruger.

Nedenfor kan du læse mere om de enkelte rapporter. Nogle er der en vejledning til, andre er forklaring af rapportens formål. Hvis du har behov for yderligere hjælp, kan du kontakte din MADS superbruger.